Jalgrattamarsruut “Tour de LatEst” läbib kaht riiki – Lätit ja Eestit. Marsruudi kogupikkus on 1296 km. Ligikaudu pooled marsruudi teedest on kaetud asfaldiga, pooled on kruusakatega. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et kruusakattega teede kvaliteet muutub sõltuvalt ilmastikutingimustest ja teede hooldamise intensiivsusest.

Maastikuliselt, visuaalselt ja informatiivselt on marsruut väga mitmekesine. Seda läbides on võimalik lähemal tutvuda lätlaste ja eestlaste kultuuriajaloolise pärandi, populaarsemate turismiobjektide ja elanike igapäevaeluga. Marsruut läbib mitmeid üleeuroopalise tähtsusega kaitsealasid – rahvus- ja loodusparke, maastikualasid ja biosfääri kaitseala.